4. og sidste friskolebrev i skoleåret 22/23

Kære friskolefamilier

 

Skoleåret er klinget ud, og vi går på velfortjent sommerferie. Det er en dejlig tid på året, og det er selvfølgelig både dejligt med ferie og lidt vemodigt, for vi siger farvel til vores 9. årgang, som i år har stået model til den helt store pakke af afgangsprøver. Det har holdt hårdt, og vi har holdt vejret. Vi har både bedt om nåde, forståelse og tålmodighed helt op i Undervisningsministeriet, men for pokker det har også på alle måder været et meget usædvanligt år! For første gang har vi afholdt eksamen i de praksisfaglige fag for 8. årgang. På Friskolen Skallerup kan man vælge håndværk & design samt madkundskab. Vi havde 4 elever oppe i håndværk & design og 6 elever oppe til madkundskab. Udtræksfagene var meget nye – samfundsfag og idræt. Samfundsfag har vi aldrig prøvet før, og idræt har vi kun prøvet en gang før, og det er en del år siden. Heldigvis har vi mødt en masse gode mennesker, og derfor nåede vi også helskindet i mål sammen med vore unge mennesker. Jeg tror, mange skoler kan nikke genkendende til, at det har været en spændende eksamensperiode på mange måder, da det er længe siden, det har kørt uden særregler, restriktioner og benspænd på grund af Corona, men vi kom i mål og fik afholdt dimission for de kære unge mennesker, som nu er klar til at træde ud i verden udenfor Skallerup.

 

Når vi ser tilbage på tiden, der er gået siden sidste friskolenyt ved påskeferien, så er der også sket en masse andet end afgangsprøver. Fra påskeferien og frem til emneuge 3 blev der stille og roligt varmet op til Adventure Race, som nok er dette års største begivenhed. Flere gik med store sommerfugle i maven med tanke om at skulle cykle 50 km, mens andre var helt klar på det. Det var sjovt og spændende at følge elevernes udvikling på det mentale plan fra at have været nervøse og spændte til at være ret overbeviste om, at de nok skulle klare det. Det var en øjenåbner som så mange før denne at se, hvor meget det handler om at få kommunikeret godt nok ud til elever og forældre, hvordan forløbet vil være, og hvordan udførelsen den endelige dag vil komme til at foregå. Det er klart, at det giver anledning til bekymringer, tanker og spekulationer. Det har været godt at se, at I som forældre efterhånden fik skrevet med de lærere, der stod for den endelige planlægning og fik vendt jeres bekymringer og frustrationer. Tak til dem, der kom til os med alle tankerne. Det er så nemt at putte sig med bekymringerne derhjemme og somme tider meget sværere at komme ud med dem. MEN I skal aldrig tøve med at komme med spørgsmål af alle karakterer. Vi er jo dem, der har gjort tankerne, og derfor er vi også dem, der er nærmest til at lytte og besvare og hjælpe. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at det for langt størsteparten af alle eleverne var en utroligt stor oplevelse. Mælkevejen havde store oplevelser alle fire dage i ugen, hvor de kom vidt omkring og virkelig kom til at lære deres landsdel at kende på en helt ny måde. Karlsvognen oplevede i etaper, at de kunne klare flere og flere kilometer, efterhånden som vi lavede cykelturene i perioden op til Adventure Race længere og længere. Nordlys fandt ud af, at de elsker at cykle hurtigt og kan klare meget mere, end de selv tror, og at der kom meget lange pauser ud af det, når man vælger kun at cykle i stedet for bike and run. Alt i alt en utroligt stor oplevelse, et kæmpe arbejde og en fantastisk flot udførelse af alle deltagere på alle måder.

 

Bestyrelsen fik afholdt deres årlige generalforsamling. I år havde formanden noget med i sin beretning fra skolelivet, som egentlig var ment som oplysning, der kunne bevirke ro og vished om planen i det, men der skete lidt det modsatte. Oplysningen om, at Thomas skal op på Nordlys at være tre dage om ugen som en del af et team på tre lærere i stedet for to, blev taget anderledes, end det var tiltænkt. Det var en skam, men den slags giver os altid anledning til at gå i tænkeboks og finde frem til en konstruktiv behandling af spørgsmålene fra jer forældre, og det er altid godt at have den slags samarbejde: der bliver truffet beslutninger, de bliver præsenteret, og der kommer respons. På den måde bliver vi klogere sammen og dygtigere til at være skarpe på kommunikationen. Vi tog det derfor med på den nye bestyrelses første bestyrelsesmøde. Vi blev enige om, at lærerne på forældremødet efter sommerferien beretter om co-teaching og to- og tre-lærer-ordninger, så det er noget, alle har fået en forklaring på, og som derfor forhåbentlig giver mening for alle. En ting er i hvert fald sikker: Det er ikke en besparelse, som jeg hørte nogen berette om efterfølgende. Vi har gjort os nogle erfaringer med flere forskellige modeller, og det er to lærere på Karlsvognen og tre lærere i Nordlys, der giver bedst mening. Det er svært at forstå, at det ikke altid vil være bedre med flere hænder, men det er ikke tilfældet, og vi glæder os til at fortælle jer mere om det efter sommerferien.

 

Når vi er ved dét med personale og hænder, så har vi desværre måttet sige farvel til Lise-Lotte Jensen, som har været vores faste støttelærer gennem en årrække. Vi kommer til at savne hendes ekspertise, hendes væsen og hendes aktive deltagelse i vort hus. Til gengæld har vi glæden af at sige velkommen til Line Heibøe, som i lørdags blev gift til et nyt efternavn, som jeg endnu ikke har lært at kende. Line har været på besøg i tre timer i dag, hvor vi gennemgik planerne for støttefunktionen. Line kommer igen på mandag og skal deltage i diverse lærermøder og teammøder. Vi glæder os til at samarbejde med hende og ønsker hende velkommen ombord.

 

Hjemmesiden er nu omkring et halvt år gammel. Den fungerer i det store hele, som vi gerne vil have den til. Vi har fundet frem til en rigtig god model på Karlsvognens intra, hvor vi hver fredag lægger et temaskema ind for den kommende uge, og hvor vi hver fredag ligeledes skriver et ugebrev om ugen, der er gået, så forældrene sammen med deres børn kan se tilbage på de forgangne oplevelser og frem til de kommende. På Mælkevejen er der ligeledes en ugeplan, og for Nordlys er der et link til ugeplaner, som de kære unge mennesker også lærer at følge med i, samt de bliver gennemgået hver uge på klassen. Vi forsøger hele tiden at optimere hjemmesiden og intra, og derfor har bestyrelsen også taget opgaven på sig at have en evalueringsgruppe, der sammen med nogle af jer forældre følger den tæt og modtager ris og ros. Nogle af jer vil muligvis i den henseende blive kontaktet. Vi skal gerne have de sidste eventuelle “børnesygdomme” luget helt ud, så den kører optimalt.

 

I den kommende tid vil der ske små forbedringer på vores udeareal. Der vil i løbet af sommeren blive etableret en sansesti på vej over til Musikhuset, så tankerne kan blive ledt hen på musik og bevægelse og natur. Det glæder vi os utroligt meget til. Der kommer til at stå tre musikinstrumenter i Skolegården og tre magen til ovre ved Musikhuset. Der vil blive brændt klavertangenter på asfalten over mod Musikhuset, som også vil lede tankerne over på et fodgængerfelt. Det vil kalde på alle bilisters opmærksomhed ovre ved parkeringen ved Musikhuset.

 

Vi vil slutte skoleåret af med at invitere til INDVIELSE AF DET UDENDØRS LÆRINGSRUM! Den 10. august klokken 8.10 mødes vi ude foran læringsrummet, hvor der vil være en servering til voksne og børn, vi vil synge et par sange og sige et par bevingede ord. Alle er velkomne til denne del af første skoledag. Efterfølgende vil vi gå i klasserne og følge de normale ringetider, så man har fri på det tidspunkt, som man ellers har på en torsdag. 

 

Tilbage er der kun at ønske alle en rigtig god sommer! Må den blive lige dele solrig og varm, regnfuld og våd i de rigtige mængder. Det er vort største ønske, at I alle ved, hvor dejligt det dagligt er for os med et godt, tæt og konstruktivt samarbejde med jer som forældre til de børn, I dagligt betror os til at vise undere, lære at gebærde sig trygt og tillidsfuldt med voksne og børn samt bevare deres nysgerrighed på livets mange finurligheder. Kom altid forbi, hvis noget trykker, trigger eller topper jeres forventninger. Vi vil helst af alt være jeres tætteste samarbejdspartner, når det handler om skole.

 

På vegne af alle i personalegruppen med et ønske om en rigtig dejlig sommer til alle friskolefamilier 

 

Bodil

 

Tilbage til oversigten