Friskolebrev nr. 3 i skoleåret 23/24

Kære friskolefamilier

 

Om meget kort tid rinder den sidste rest af 2023 ud, og vi ser tilbage på et år, hvor der endnu engang er meget at takke for i samarbejdet med jer familier. Dette brev er naturligvis ikke gældende for hele året, så vi sparer jer for at se tilbage på mere end fra efterårsferien og frem til nu.

 

Nytårshilsenen her blev påbegyndt som julehilsen, mens de sidste skoletasker endnu ikke havde forladt huset, og der stadig var dage tilbage i både SFO og SøLøVen. Der blev afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 21. december, hvor det blev besluttet, at bestyrelsen ville forfatte en hilsen, hvorfor denne hilsen også blev skubbet. Det har været en afslutning på kalenderåret, som vil blive husket. Mange har haft hinanden i tankerne, og alle har haft huset på sinde. Det er derfor egentlig også helt på sin plads, at det bliver en nytårshilsen, hvor vi kan levere mange gode ønsker for det kommende år for vort fælles hus. 

 

Der er derudover sket meget siden efterårsferien på alle mulige fronter. Vi har haft travlt med at indvie vort nye hus, som vi er utroligt begejstrede for. Der er stadig nogle småting tilbage i aftalen, som bliver lavet i løbet af en af de første uger på året. Der skal laves nogle justeringer på loftet, og det vil betyde, at vi lukker huset en uge for at give håndværkerne de bedste betingelser. Der skal lægges fliser det sidste stykke vej om huset, men det skal vejret være med til at bestemme tidshorisonten på. Huset fungerer efter hensigten, og ikke mindst er det så rart et sted at være, at der altid er nogen derovre. Det være sig til hele stamhold eller til små grupper af elever, der finder en helt anden ro og fred til gruppearbejdet, hvis man er mere til dét end til hygge og samvær med resten, når der arbejdes. Der skal – eller rettere kan – være plads til det hele nu, og det er bare virkelig dejligt. Vi nyder hver en time i det nye hus. 

 

Der er helt sikkert mange, der har tænkt sit om det nye hus. Hvorfor laver de sådan et hus? Hvorfor vil de ikke hellere have et fysik-/kemilokale ind på skolen? Skulle de ikke hellere have brugt pengene på nyt asfalt i skolegården? I en af vores undervisningsmiljøvurdering fra tidligere har en del af eleverne svaret, at de ønsker sig mere plads til at lave gruppearbejde på. Steder, hvor man kan sidde uforstyrret. Mange svarer desuden, at udedag har betydet rigtigt meget for deres skolegang – og det er også de ældste elever, der har svaret det. Mange elever skriver, at de er glade for temabaseret undervisning, udeundervisning, bevægelse og læring gennem mange forskellige aktiviteter, hvor man har hænderne i det. Meget populært kaldet “hands-on-undervisning”. Det er alt sammen noget af det, vi helst vil sammen med vore elever, men vi manglede faciliteterne til at bringe fagligheden med hele vejen op til de ældste elever, hvis undervisningen skulle rykke udenfor. Derfor ønskede vi os et lokale, hvor vi kan lave en kobling mellem ude- og indeundervisning, hvor de ældste elever kan drage ud i felten, samle ind og bringe det til observation uden, at det bliver for besværligt at bevæge sig mellem udendørs og indendørs undervisning, fordi man skal ud og ind og i og af tøjet og finde frem og sætte væk og passe på ikke at bringe alt for beskidte ting med indenfor, fordi vi selv skal gøre rent efter os, og fordi ikke alt egner sig til at tage helt med ind på skolen. For eksempel et biogasanlæg! (Det har vi prøvet, og det var ikke velegnet til indendørs brug). Derfor dette fantastiske udehus, hvor vi inviterer indendørs undervisning ud og udendørs undervisning ind. Og det virker! Helt efter hensigten. 

 

Hvorfor så ikke et fysik-/kemilokale? Havde det ikke været meget smartere? Nej. Det er det korte svar. Det lidt længere svar er, at det er fedt at flytte undervisningen ind til Hjørring en gang imellem, så man også mingler lidt med andre mennesker og får lidt forsmag på at være ude blandt noget andet end det Skallerupske, som vi ellers værner mest af alt om. Der står et fedt lokale til fri afbenyttelse, fordi Ungdomsskolen nyder godt af vore faciliteter til klubben sammen med Lene Lilleheden, så hvorfor ikke benytte os af dét? Det fysik-/kemilokale kan kun bruges til dét – ikke andet. Udehuset kan bruges til alt dét, vi mangler, og som eleverne efterspørger: mere plads til gruppearbejde, mere plads til de elever, vi nu er (skolen er tegnet til 110, og vi er 121, hvorfor vi også har måttet sige nej til nye elever for en stund), flere toiletter, mere udeundervisning med høj faglighed til alle aldre og mulighed for mange flere fede aktiviteter, hvor vi har hænderne i det i den daglige temabaserede undervisning. 

 

Der er selvfølgelig også meget andet, der har fyldt dagligdagen godt ud i løbet af tiden fra efterårsferien og frem til juleferien. Vi har alle haft temaet “Udsyn og fremsyn” og skal i gang med “Du store Verden” efter juleferien og frem til påskeferien. Der er blevet arbejdet med det på mange forskellige måder, men noget af dét, der har været på programmet i Nordlys, var en tur ned gennem landet, på tværs af landegrænsen og ned til julemarkedet i Lübeck. Undervejs overnattede de på to forskellige friskoler. Det blev også afprøvet tidligere på skoleåret, da turen gik til Bunkermuseet i Hanstholm, og det er noget, vi nok også vil benytte endnu mere – dét der med at overnatte på andre af landets friskoler. Vores egen skole har også huset overnattende gæster førhen, når Agersted Friskole har set vores vej. Det er også dem, vi har valgt at spørge om husly, når vi til april drager på skoletur i emneuge 3. Mælkevejen skal sove ude én gang, mens Karlsvognen og Nordlys snupper to overnatninger. Det glæder vi os meget til og takker Agersted Friskole for overnatningsmulighed, så vi kan komme ud at se noget andet end det lokale. Vi værner så meget om vort lokalsamfund, men for rigtigt at glædes over dét, vi har lige udenfor døren, skal man dels også nogle gange holde det op mod, hvad der findes andre steder, og dels er det bare altid spændende at komme ud og opleve nye steder og lære andre egnshistorier at kende. 

 

Hjemme på skolen er der sket en hel masse i det forgangne semester. Blandt andet har vi haft Bag for en sag, haft besøg af Hobro Friskole, set Snedronningen på Vendsyssel Teater, lært om opfindelser og selv lavet opfindelser, haft emneuge om Rummet, fulgt Andreas Mogensen, haft fortælletid om bakterier og meget, meget andet. Der er købt nye bolde til idræt og morgenmotion, som Nordlys i øvrigt deltager i tre gange om ugen. Det er mega fedt! Det startede med, at de som noget nyt fik morgenmotion på skemaet mandag og onsdag, men de har simpelthen selv ønsket også at få det tirsdag morgen, og det gør stolt! Dejligt, at de unge mennesker gerne vil med op og røre sig. Vi har i det hele taget så dejlig en elevflok, der dagligt passer på hinanden, lærer nye ting, er nysgerrige, drager omsorg, viser vej, tager imod nye med åbent sind, hænger i og knokler på, læser, lytter, lærer og lærer fra sig, synger, værner om fællesskabet og hjælper til. Det er dagligt en fornøjelse at møde ind til et hus, der summer af liv og stemmer, glæde og begejstring, knubs og udfordringer, asfalteksem og behov for hjælp. Alt sammen er en del af livets skole, og vi skaber sammen den bedste af slagsen. Det er ikke særlig nordjysk at sige, så nu er det sagt, og så lader vi bare billedet stå for sig selv. Af hjertet tak for tilliden til at dele jeres børn med jer, for året der er gået og for det kommende foran os.

 

Rigtigt godt og lykkebringende nytår ønskes I af alle i hele huset.

Tilbage til oversigten