Priser og tilmelding

Priser

Friskoler drives af statstilskud og forældrebetaling (skolepenge)

 

SøLøVen (pr. 1/1-23):

Vuggestue: 3.254 kr. pr. mdr. (juli er betalingsfri)

Børnehave: 2.030 kr. pr. mdr. (juli er betalingsfri)

 

Skole:

Første barn:
Skolepenge pr. rate: 1.031,50 kr. Opkræves i 11 rater.

Skolefritidsordning: 815 kr./rate

Klub: 300 kr.

Morgenpasning (6.15-7.30): 200 kr.

 

Andet barn:
Skolepenge pr. rate: 687,50 kr. Opkræves i 11 rater.

Skolefritidsordning: 600 kr./rate

Klub: 100 kr.

Morgenpasning (6.15-7.30): 200 kr.

 

Tredje barn og derover:
Skolepenge pr. rate: 114,50 kr. Opkræves i 11 rater.

Skolefritidsordning: 55 kr./rate

Klub: 100 kr.

Morgenpasning (6.15-7.30): 200 kr.

 

Udskolingstillæg (7., 8. og 9. årgang):
Pr. rate 114,5 kr. Opkræves i 11 rater.

 

Der vil forekomme forældrebetaling herudover til lejrtur på (5.-)6. årgang, tur til København på 7. årgang og udlandsrejse på 8. eller 9. årgang. Betaling opkræves med førstkommende skolepengeafregning efter turenes afvikling. Den maksimale betaling er pt.: Lejrtur maks. kr. 1000. København maks. kr. 2000. Udlandstur maks. kr. 3000.

Eventforeningen yder et fast tilskud fordelt således: Lejrtur 500,- kr., København 750,- kr. og udlandsrejse 1000,- kr.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt og til den 1. i hver måned med en måneds opsigelse.

Tilmelding

På Friskolen Skallerup vil vi altid gerne byde velkommen til nye elever. Vores børn er åbne og imødekommende og rigtig gode til at invitere nye børn med på holdet.

Er du interesseret i at indmelde dit barn i Friskolen Skallerup, så kontakt os direkte eller udfyld formularen herunder:

 

SøLøVen

Friskolen

Her indsættes formular…

Tilskud

Fordelingsnøgle, fripladstilskud og tilskud til SFO-betaling, Friskolen Skallerup.

 

  1. Tilskud ydes til dem, der har søgt og fået tildelt tilskud i henhold til Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. Det er et krav, at der betales skolepenge hhv. SFO-betaling for den enkelte elev.

 

  1. Tilskud til den enkelte elev kan aldrig overstige skolepengebetalingen for denne.

 

  1. Forældre, der har oplevet en væsentlig indtægtsnedgang efter ansøgningsfristens udløb, kan ved at dokumentere en sådan indtægtsnedgang tildeles evt. overskydende tilskudsmidler.

 

  1. Tilskud udbetales snarest efter, at disse er anvist friskolen. Tilskud udbetales af én gang og modregnes eventuelle skyldige skolepenge.

 

Ovenstående princip for fordeling af fripladstilskud og tilskud til SFO-betaling er vedtaget på det ordinære bestyrelsesmøde 26. februar 2014 og træder i kraft umiddelbart herefter. Teksten justeret på bestyrelsesmødet januar 2015.