Friskolebrev nr. 4 i skoleåret 23/24

Kære friskolefamilier

 

I fredags sendte vi eleverne på påskeferie og glæder os over, at der rundt omkring i de små hjem de kommende dage kan fejres påske og slappes af. Forhåbentlig bliver der tid til nærvær og hygge uden alt for mange ting på programmet. For dét er der brug for! I fremtiden vil vi få mere og mere brug for at minde hinanden om at trække stikket og læne os tilbage og nyde stilhed, ro, fordybelse, nærvær og samtidig fravær af noget af alt dét, der fylder i hverdagens program.

 

Siden sidste nyhedsbrev fra friskolen er der sket en hel masse forskelligt. Noget af det har været med forældredeltagelse. Lysfesten er et godt eksempel på det arrangement, hvor vi nyder godt af forældreopbakningen, og hver gang har vi fået så positive tilkendegivelser fra jer forældre, og det går på alt fra form, indhold, tidspunkt og til maden, sangene og ordene. Det er dejligt at mærke, at I stiller op og er sammen med os om at bære lyset ud. Der bliver næsten altid talt om, hvorvidt der er mødepligt, og det er naturligvis de ældste elever, der stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er noget, de skal deltage i. Vi har ikke ret mange gange påkaldt os retten til at afkræve mødepligt – og når vi gør det, afføder det så altid spørgsmålet om, hvornår de så må holde fri i stedet for. Det er forhandlingsparate børn, vi har med at gøre, og det er jo også langt hen ad vejen godt nok. Når vi ikke ligefrem sætter det op som et arrangement, der er mødepligt til, så er det, fordi vi ikke har lyst til at give en formiddag fra skoletiden på at få så mange som muligt med til fx lysfest. Vi vil altid helst se alle vore elever, men vi kan bare håbe på jeres støtte og opbakning til de arrangementer, der er på friskolen til alle tider – velvidende, at man også skal få en hverdag til at fungere. 

 

Forældrearbejdsdag er også et af vore kalenderarrangementer, som er placeret fire gange ud over det ganske skoleår. Efter jul var det i år den 14. januar, vi igen bad om hjælp til vedligeholdelse, grundig rengøring og maling. Det faldt sammen med kronprinsens indsættelse som konge, så det var naturligvis med lidt is i maven og bly i måsen, at vi skulle holde fast i datoen, men vi gjorde det, og vi så en helt igennem fantastisk opbakning til dagen. Der var kun en lille sluttet kreds tilbage til kransekage og kroning, men det var også helt okay og fuldt ud forståeligt. Dejligt, at så mange mødte ind om formiddagen og gav et nap med, inden man skulle hjem og følge med på skærmen, eller hvad man nu skulle. Til alle tider vil vi gerne se rigtigt mange til arbejdsdage, da det faktisk gør en utroligt stor forskel for vort fælles hus, at der kommer mange. Det er også her, man kan mødes på kryds og tværs af alle aldre, sniksnakke med forældre man kun sjældent får at se eller møde helt nye, man endnu ikke havde hilst på. Det er af så stor værdi, så hvis man endnu ikke har set lyset i at deltage i dette dejlige arrangement, så er der snart mulighed for at give den gas, idet næste forældrearbejdsdag er den 13/4. Det er ikke kun af stor værdi at komme og få en snak og være en del af friskolefællesskabet, men det er også af utroligt stor værdi for så meget andet. Her nævnes i flæng: ejerskab, en stor hjælp til os i huset, børnenes stolthed over forældredeltagelse og opbakning til et lokalt samlingspunkt. 

 

Fællesskabsfølelsen er noget af dét, der kommer mere og mere fokus på i skoledebatter landet over, og det er noget af dét, vi værner om og sætter utroligt højt hos os. Det være sig på tværs af alle aldersgrupper og personalegrupper og forældregrupper og årgange på stamholdene. Vi elsker at se vuggestuebørn sidde hos de store skolebørn til samling. Vi elsker at se børnene lege på tværs af aldre og stamhold i frikvartererne. Vi er stolte ind til benet over, at vi har morgenmotion med alle årgange tre morgener om ugen, hvor 122 elever er sammen om at tumle sig til varmen og vågenheden fra 8.10 til 8.30. Vi sætter stor pris på værdien i at gøre friskolen ren sammen på tværs af aldre hver fredag eftermiddag. Vi værdsætter meget højt at mødes til samling hver morgen, hvor stort og småt bliver fortalt, og hvor kendte og fremmede, gamle og nye sange bliver sunget. Følelsen af at være ét og stå sammen er unikt og gør noget godt for os alle. Ikke sjældent går tankerne tilbage til Corona, da man ganske ufrivilligt og i en alt for lang periode var lukket ude af fællesskabet. Må vi aldrig gå igennem en sådan tid igen, men må vi fortsat bruge erfaringerne til at stå stærkt på dét, vi så har lært af det. Hvor har vi lært, hvor stor værdi det har at være sammen om alt muligt! Det var vi også, da vi afholdt den nationale trivselsdag sammen med rigtigt mange andre skoler over hele landet. Vi havde som noget nyt valgt at sætte årgangene sammen to og to, og så skulle hver årgang forberede noget til den årgang, de var sat sammen med. Det var virkelig en god dag! Hvor havde eleverne bare forberedt nogle skønne aktiviteter for hinanden, og hvor var de bare gode til at hygge sig med hinanden. Den 9. april har vi igen en fælles dag for hele skolen, og det er vores værdidag, hvor vi en gang om året tager et særligt grundigt kig på vort værdigrundlag. Det ser vi frem til. I år fejrer værdigrundlaget 10 års fødselsdag, og det er lidt en mærkedag, for et værdigrundlag for en friskole er fundamentet. Man skulle gerne kunne se sig selv i værdigrundlaget hver dag eller omvendt – kunne se værdigrundlaget i sig selv. 

 

Noget, vi også gør hvert år, er at sende lærerne på pædagogiske dage. Det er en hel fredag og en halv lørdag. Vi kalder på forældrehjælp, så lærerne kan få ro til at fordybe sig i særligt udvalgte kerneområder for skolens daglige virke. I år skete der samtidig dét, at der var ekstra fokus på hjemmesiden, så opslaget om et ønske om frivillige hænder til forældreundervisning kom ikke helt ud til så mange som håbet. Dog var der to forældre, som var blevet adspurgt direkte, idet de også gav en hånd med sidste år, så de tog sig af Nordlys og Karlsvognen sammen med en vikar, som blev hyret ind. Peter havde Mælkevejen sammen med et væld af pædagogstuderende fra UCN. Alle havde haft en dejlig dag. 

 

Vi er godt i gang med at bruge Udehuset. Det er et rum, som har så mange kvaliteter – både de forudsete og de uforudsete. Det er utroligt populært at sætte sig derop og lave gruppearbejde, når man må gå for sig selv, for det er bare et utroligt behageligt rum at opholde sig i grundet akustik, varme, lys og atmosfære. Det er dejligt at undervise mange i af de samme årsager, og det er både inspirerende og motiverende at kunne bevæge sig frit mellem ude og inde. Vi arbejder fortsat med resten af planerne for udearealet, men huset og terrasse var nummer et på planen, og det er vi snart i mål med. Når man ikke er med inde i maskinrummet, kan det være svært at se, hvad planerne er, og at der rent faktisk hele tiden sker noget, men så er det godt, at der ind imellem kommer nogen på besøg, som kan stille de spørgsmål, der måske er i hovederne på mange af jer, der ser på det udefra. Hvorfor sker der ikke noget? Hvad bliver det til? Der sker noget hele tiden, og når der ikke gør, så er det af en årsag, som måske ikke alle kender til. Terrassen stod stille længe grundet vejrforhold. Den er på trapperne nu, hvor foråret har meldt sin ankomst. Det bedste I kan gøre er at stille de åbne og nysgerrige spørgsmål enten til medarbejdere eller til bestyrelsen, så tak til jer der har gjort netop dette. 

 

Vi har sagt farvel til Laura Walker på 5. årgang, som skulle noget andet. Vi takker for den tid, Laura og hendes forældre har været hos os. Vi har sagt velkommen til Viktor til 5. årgang, som også skulle prøve noget andet end sin gamle skole, og der faldt et naturligt valg på os. Viktor har stået på venteliste siden sidste sommerferie, så det føltes bare rigtigt rart at kunne tilbyde ham en plads på Karlsvognen. Vi har endnu ikke fået sagt farvel til Lærke fra 4. årgang, men også hun har valgt at prøve noget andet. Hun kommer og får sagt farvel på et tidspunkt. Siden sidste nyhedsbrev har vi også sagt velkommen til Mathilde på 8. årgang, som bare ikke kunne trives på en meget stor skole. Mathilde kender til friskolelivet, idet hun har gået på Hundelev Friskole, men måtte søge ind på en stor skole, da hun var færdig med 6. årgang. Det var ikke et godt match, så nu har hun heldigvis fundet sig til rette hos os. 

 

Om ikke så længe ser vi frem til en lejrskoletur på Vendsyssel Naturunivers – friskole og børnehave i Mosbjerg. De har sagt ja til at låne deres friskole ud til os, når vi i emneuge 3 drager afsted med oppakning, sovegrej og tøj til at være ude i. Karlsvognen og Nordlys tager to overnatninger, og Mælkevejen kommer og slutter sig til på anden overnatning og nøjes derfor med én overnatning. Vi havde først fået lov til at låne Agersted Friskole, men da vi skulle til at se på den mere detaljerede planlægning af dette, kunne vi se, at vi simpelthen ville bruge for lang tid og for meget diesel på kørsel frem og tilbage. Nu gør vi det på denne måde, og det er så godt, så godt. I Mosbjerg er der rigtig meget for os at lave i nærområdet, og derfor skal vi ikke tænke på yderligere transport end blot til og fra. Vi glæder os helt umådeligt meget til et lejrskoleophold, som er helt anderledes, end hvad vi har gjort de seneste år og er bare så glade for, at dørene er åbne i Mosbjerg. 

 

Vi går mod lysere tider, og der har allerede været lagt en hel del minutter til dagene. Det kan mærkes, og det kan det også i børnenes leg. Det er rart at mærke, at man får mere og mere lyst til at være ude. Vi har som noget nyt sat en Legepatrulje i verden. Det er 6. årgang, der står for den, og de ser dagens lys for første gang i 12-frikvarteret tirsdagen efter påskeferien. De ruller ud med diverse lege og aktiviteter, som de vil sætte i gang, og det er for alle børn fra og med 0. årgang til og med 3. årgang, der skal deltage i aktiviteterne og legene. Det gøres for at styrke eksisterende fællesskaber samt skabe rammerne for nye fællesskaber. Det glæder vi os meget til.

 

Tilbage er der kun at sige rigtigt glædelig påske. Vi ses til generalforsamlingen den 9. april.

De bedste hilsner på vegne af hele huset – skoleleder Bodil Møller Jensen

Tilbage til oversigten