Bestyrelsen

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf mindst fem skal være forældre til børn på skolen.

Kevin Juhl-Thomsen

Formand – forældrekredsen

27 13 43 49

Adresse: Skallerupvej 520, Sønderlev

Lene Gram Skjoldager

Næstformand – forældrekredsen

71 72 13 71

Adresse: Skallerupvej 447, Sønderlev

Anders Ulrik Sørensen

Kasserer – Skolekredsen

61 69 22 38

Henrik Thorkild Pedersen

Medlem – Forældrekredsen

23 38 12 24

Adresse: Kærsgårdsvej 8, Vidstrup

Jesper Staub Holm

Medlem – forældrekredsen

20 92 74 03

Adresse: Vesterhavsvej 5, Lønstrup

Andreas Andersen

Medlem – forældrekredsen

29 71 61 05

Adresse: Knudsmindevej 60, Sønderlev

Mikkel Breyen Simonsen

Medlem – Skolekredsen

31 61 22 12

Adresse: Knudsmindevej 60, Sønderlev

Stina Nordmann Rasmussen

Suppleant – forældrekredsen

30 76 21 13

Adresse: Ishavsvej 3, Lønstrup

Anders Bjørn Jensen

Suppleant – skolekredsen

23204078

Adresse: M. Kabelsvej 16, Lønstrup

Udvalg og referater

Bygningsudvalg:

Bodil Møller Jensen
Karen Mette Ydesen
Ronnie Ejvind Christensen
Henrik Thorkild Pedersen
Anders Ulrik Sørensen

Jesper Staub Holm

Økonomiudvalg:

Rikke Dietz
Henrik Thorkild Pedersen
Katrine Niebuhr Poulsen
Karen Mette Ydesen
Bodil Møller Jensen

PR-udvalg:

Martin Johannes Skov
Louise Bak
Andreas Andersen
Anders Bjørn Jensen

Sponsorudvalg:

Inger Skamriis
Stina Nordmann Rasmussen

Eventudvalg

Rikke Dietz
Kevin Juhl-Thomsen
Jesper Staub Holm

Skolekreds

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Friskolen Skallerups bagland udgør et stort antal mennesker, som er enige om og har en interesse i, at netop denne skole skal eksistere. Fælles for disse mennesker er blandt andet, at de tilsammen udgør Friskolen Skallerups skolekreds.

Formelt set er der bag alle private skoler i Danmark en gruppe af mennesker, som grundet deres medlemskab af skolernes skolekreds danner skolens bagland. Alle privatskoler skal ifølge loven om frie skoler have en skolekreds, som står bag skolen. Formålet med skolekredsen er blandt andet at sikre, at skolen er folkeligt forankret, og at selve skolens eksistens er begrundet i en gruppe borgeres ønske om at drive skolevirksomhed med et særligt værdigrundlag. Skolekredsen er altså den gruppe af borgere, som står bag ønsket om at drive lige præcis denne skole.

At være med i fællesskabet omkring Friskolen Skallerup betyder, at man via sit medlemskab af skolekredsen er med til at gøre en forskel for en masse børn og unge og er med til at skabe muligheden for et lokalt og unikt grundskoleforløb. Som medlem af skolekredsen vil du hvert år blive inviteret til friskolens generalforsamling, som er skolens øverste myndighed. Generalforsamlingen kan beslutte ændringer i vedtægterne for skolen. Generalforsamlingen vælger medlemmer til friskolens bestyrelse.

Vi har ansat kompetente fagpersoner til at drive skolen. Man er således ikke forpligtet på skolens daglige drift som medlem af skolekredsen.

Forældrekredsen består af forældre til børn, som går på friskolen og er den ene af i alt to kredse, som er stemmeberettiget på friskolens generalforsamling. Som forælder til et barn på Friskolen Skallerup er man automatisk medlem.

Hvis du vil være med til at stå bag vores skole, vil vi opfordre dig til at tage del i en betydende skoletradition og til at tegne et medlemskab af Friskolen Skallerups skolekreds. Et medlemskab koster 100 kr. årligt.

Blog

KarlsvognenMælkevejenNordlysSFO og klubSøløven

FS NEWS

KarlsvognenMælkevejenNordlysSFO og klubSøløven

Lederen

KarlsvognenMælkevejenNordlysSFO og klubSøløven

Frivillighed, forpligtelse og fællesskab