Mælkevejen

0. – 2. årgang

Mælkevejen er Friskolen Skallerups indskoling (0.-2. årgang).

Det er vigtigt for os, at børnene trives og oplever struktur, tryghed og genkendelighed, så de har de bedste forudsætninger for læring.

Årgangene har både undervisning årgangsvis og på tværs af alder. Vi gør meget ud af, at undervisningen er tilpasset meningsfuld og tilpasset børnenes individuelle niveau. 

Stenalderen? Var det ikke dengang, du var barn?

Mælkevejsbarn til sin lærer

Livet i Mælkevejen

Vores uge består af en temadag, en udedag og tre almindelige skemadage med bl.a. dansk, engelsk og matematik.

På temadagene arbejder vi temabaseret med samme overordnede tema som resten af friskolen. I nogle perioder arbejder vi videre med temaet i den omliggende natur på udedag, og i andre perioder bruger vi udedag til at lære noget i og om naturen.

Vi sørger for, at de fag, der ikke ligger fast på skemaet, kommer i spil på temadage og udedage. Vi er tit på ture ud af huset i friskolens egen bus.

Skal dit barn gå på Friskolen Skallerup?

Kalender

28. juni 2024

Sidste skoledag

KarlsvognenMælkevejenNordlys

Blog

KarlsvognenMælkevejenNordlysSFO og klubSøløven

FS NEWS

KarlsvognenMælkevejenNordlysSFO og klubSøløven

Lederen

KarlsvognenMælkevejenNordlysSFO og klubSøløven

Frivillighed, forpligtelse og fællesskab