Mælkevejen 0. – 2. årgang

 

Mælkevejen er Friskolen Skallerups indskoling (0.-2. årgang).

Det er vigtigt for os, at børnene trives og oplever struktur, tryghed og genkendelighed, så de har de bedste forudsætninger for læring.

Årgangene har både undervisning årgangsvis og på tværs af alder. Vi gør meget ud af, at undervisningen er tilpasset meningsfuld og tilpasset børnenes individuelle niveau. 

Kalender

1 maj – 2023 – 23 juni – 2023

Ældstegruppen brobygger til SFO

Børnehaven

22 maj – 2023 – 21 juni – 2023

Mundtlige prøver Nordlys

Nordlys

22 juni – 2023

Dimissionsfest

Nordlys

Stenalderen? Var det ikke dengang, du var barn?

Mælkevejsbarn til sin lærer

FÅ EN RUNDVISNING

Vores uge består af en temadag, en udedag og tre almindelige skemadage med bl.a. dansk, engelsk og matematik.

På temadagene arbejder vi temabaseret med samme overordnede tema som resten af friskolen. I nogle perioder arbejder vi videre med temaet i den omliggende natur på udedag, og i andre perioder bruger vi udedag til at lære noget i og om naturen.

Vi sørger for, at de fag, der ikke ligger fast på skemaet, kommer i spil på temadage og udedage. Vi er tit på ture ud af huset i friskolens egen bus.

 

Blog

KarlsvognenMælkevejenNordlysSøløven

Forsøg med senere mødetid

KarlsvognenMælkevejenNordlys

Friskolernes frihed

KarlsvognenMælkevejenNordlysSFO og klubSøløven

Forpligtelse og fællesskabsfølelse