SøLøVen Vuggestue og Børnehave

Daginstitutionen SøLøVen er en del af Friskolen Skallerup og er beliggende mellem landsbyerne Vennebjerg og Sønderlev. Den består af en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling.

Vuggestuen har plads til max 16 børn, mens børnehaven har plads til max 45 børn i gennemsnit om året.

SøLøVen er placeret i naturskønne omgivelser, som vi i høj grad nyder godt af i vores dagligdag, som er præget af både spontane og planlagte aktiviteter, der tilgodeser hele barnets udvikling.

De vigtigste værdier i SøLøVen er at give det enkelte barn omsorg, nærhed, tryghed og tid til fordybelse. Vi arbejder ud fra det anerkendende princip, hvor vores fokus ligger på ressourcerne og det positive i barnet.

SøLøVen har flotte, velindrettede lokaler til indendørs aktiviteter og en stor udendørs legeplads med blandt andet adgang til skov, legehus, halmhytte, bålplads/-hytte samt en lille, tryg legeplads til vuggestuen. Vi prioriterer udelivet højt i både vuggestuen og børnehaven.

Vi har et meget tæt samarbejde med SFO/klub og skole, og så lægger vi vægt på et åbent og ærligt forældresamarbejde, hvor institutionen altid er åben for besøg.

Jeg elsker at lege med alle de andre børn i min børnehave.

Dreng på 5 år

FÅ EN RUNDVISNING

Efter en tur rundt på hjemmesiden håber vi, at I har dannet jer et indtryk af vores daginstitution, som både er vuggestue og børnehave.

En ting er dét, man kan læse sig til – en anden ting er dét, man kan opleve, når man kommer ind i vort hus. Derfor vil vi også altid gerne tage imod gæster.

Ring til os og aftal en tid, så vi har bedst mulig tid til at få en god samtale og en grundig rundvisning. På den måde vil I lære os bedst muligt at kende. Vi glæder os til at høre fra jer.

Hverdagen i vuggestuen og børnehaven

Vi skaber rammerne for en tryg hverdag for børnene præget af genkendelighed. Vi lægger vægt på et inkluderende miljø, hvor der arbejdes med relationer blandt andet igennem materialet ”Fri for Mobberi”. Vi er altid opmærksomme på, om barnet er i trivsel.

I vores hus er der en god kultur og mange traditioner, og så har vi et miljø med glade børn og voksne, der giver mange smil og krammere. Børnene er langt overvejende glade for at komme i vuggestue og børnehave hver dag og ikke sjældent ked af at skulle hjem herfra. Forældre og bedsteforældre giver udtryk for, at man kan fornemme en god stemning i huset.

Vi laver aktiviteter i aldersopdelte grupper, men også på tværs af alder i store og små grupper alt efter barnets udviklingsniveau, så aktiviteterne fører til læring og små sejre i hverdagen. Vi vægter den frie leg og giver plads til denne.

 

 

En typisk hverdag i SøLøVen:

Forældre

Vi tillægger den daglige kontakt med forældrene stor værdi. Husk altid at sige goddag og farvel til personalet og at vende den lille brik på oversigtstavlen, så vi ved, at barnet er kommet eller taget hjem.

Det er vigtigt at give personalet besked, hvis barnet hentes af en person, der normalt ikke henter barnet.

Hvis I har lyst til at besøge os og følge en dagligdag i SøLøVen, er I altid velkomne. Husk blot at give besked, så det ikke falder sammen med andre aktiviteter.

Efter tre til seks måneder tilbydes en samtale med primærpædagogen, og derefter er der fastsat en samtale i året før skolestart. Herimellem tilbydes der samtaler efter behov, og I er som forældre altid velkomne til at få en snak/samtale med os.

 

Lisbeth Yde Hvidberg – Formand

Christiane Lindrup Pedersen

Lars Hemmingsen Nørgaard

Rikke Fenger Christensen

Karina Staub Holm

Birthe Hansen – medarbejderrepræsentant

Karen Mette Ydesen – afdelingsleder

Skal dit barn gå på Friskolen Skallerup?

Mød personalet i SøLøVen

Karen Mette Ydesen

Afdelingsleder i SøLøVen, SFO og Klub

Jeg har arbejdet som pædagog i den gamle kommunale SøLøVen i 23 gode år. Da den kommunale institution lukkede, men genopstod som en del af Friskolen Skallerup, var tiden inde for mig til at søge nye udfordringer. Kort forinden havde jeg læst ledelse på UCN, så at kunne kombinere lederhvervet med timer hos børnene, var for mig en drømmestilling. Jeg ser det som min fornemste opgave at skabe en varm og tryg institution, hvor børn og voksne trives. Et sted, hvor der skabes ideelle læringsmiljøer for børnene. Et sted, hvor omgangstonen er varm og respektfuld. Jeg nyder, at vi er et “bette” sted, hvor alle kender alle -et sted, hvor brobygning på fornemste vis går op i en højere enhed.

Rikke Skovbjerg

Pædagogmedhjælper i vuggestuen

Birthe Hansen

Pædagogmedhjælper i børnehaven

Jeg kommer fra lokalområdet, som jeg har været en aktiv del af. Jeg kan godt lide at være i naturen med børnene og lave kreative aktiviteter.

Dorte Kirketerp Jensen

Pædagog i børnehaven

I SøLøVen kan jeg få lov til at fordybe mig i det, jeg er vild med. Nærvær med børnene, opbygge relationer og have fokus på hele barnets udvikling. Jeg vægter det alsidige i arbejdet med børnene, vi får mange ideer, og mange af dem kan føres ud i livet, bl.a. når vi fordyber os i vores temaer. Det nyder jeg.

Peter Karsøe

Pædagog – i børnehaven, SFO/klub og skole

Adam Mowen

Pædagogmedhjælper i SFO/klub

Igennem årene har jeg beskæftiget mig med lidt af hvert; byggeri, mad og kunsthåndværk. Nu får
jeg tjansen at give mine erfaringer og viden videre til børn/unge i Sfo/Klub – det glæder jeg mig til.

Trine S. Hansen

Pædagogmedhjælper i SFO/klub

Pia Emma Pedersen

Pædagog i børnehaven

Amalie Klim Hansen

Pædagog i vuggestuen

Som pædagog er jeg fjollet og nærværende i samspillet med børnene. Jeg vægter frisk luft og højt til loftet både i min fritid og i mit pædagogiske arbejde. Derfor benytter jeg naturen og dens ressourcer i praksis, til at understøtte det enkelte barns udvikling. Derudover ser jeg også mig selv som en kreativ person, og vægter de kreative processer og fordybelse med børnene.

Helle Horne

Bibliotekar/pædagogmedhjælper i SFO/praktisk medhjælper

Jeg har min primære funktion på friskolens bibliotek. Derudover hjælper jeg i SFO’en om morgenen og går til hånde, hvor der ellers er brug for det.

Else Schiøtt

Forretningsfører

Jeg arbejder som sekretær her på skolen og nyder at være en del af det liv, der er her på skolen og den dagligdag, som er præget af vores elever.

Kirsten Klitgaard

Servicemedarbejder

Jeg er serviceassistent og står for den daglige rengøring i børnehaven, vuggestuen, SFO/klub, skolen og vikar i Skallerup Hallen

Ronnie Christensen

Teknisk serviceleder

Jeg er pedel her på Friskolen Skallerup. Udover det er jeg også chauffør på bussen. Jeg har et godt og varieret arbejde med god kontakt til børn og forældre.