Priser og økonomi

Priser

Friskoler/frie daginstitutioner drives af statstilskud og forældrebetaling (skolepenge).

 

SøLøVen (pr. 1/1-23)

I SøLøVen følger vi de kommunale takster i Hjørring Kommune, som pr. 1/1-23 er:

Vuggestue: 3.254 kr. pr. mdr.
Børnehave: 2.030 kr. pr. mdr.

Betalingen opkræves for 11 måneder.
Juli måned er betalingsfri.

 

Skole

Første barn:
Skolepenge pr. rate: 1.031,50 kr. Opkræves i 11 rater.

Skolefritidsordning: 815 kr./rate

Klub: 300 kr.

Morgenpasning (6.15-7.30): 200 kr.

 

Andet barn:
Skolepenge pr. rate: 687,50 kr. Opkræves i 11 rater.

Skolefritidsordning: 600 kr./rate

Klub: 100 kr.

Morgenpasning (6.15-7.30): 200 kr.

 

Tredje barn og derover:
Skolepenge pr. rate: 114,50 kr. Opkræves i 11 rater.

Skolefritidsordning: 55 kr./rate

Klub: 100 kr.

Morgenpasning (6.15-7.30): 200 kr.

 

Udskolingstillæg (7., 8. og 9. årgang):
Pr. rate 114,5 kr. Opkræves i 11 rater.

 

Der vil forekomme forældrebetaling herudover til lejrtur på (5.-)6. årgang, tur til København på 7. årgang og udlandsrejse på 8. eller 9. årgang. Betaling opkræves med førstkommende skolepengeafregning efter turenes afvikling. Den maksimale betaling er pt.: Lejrtur maks. kr. 1000. København maks. kr. 2000. Udlandstur maks. kr. 3000.

Eventforeningen yder et fast tilskud fordelt således: Lejrtur 500,- kr., København 750,- kr. og udlandsrejse 1000,- kr.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt og til den 1. i hver måned med en måneds opsigelse.

Tilskud

Fordelingsnøgle, fripladstilskud og tilskud til SFO-betaling, Friskolen Skallerup.

 

  1. Tilskud ydes til dem, der har søgt og fået tildelt tilskud i henhold til Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. Det er et krav, at der betales skolepenge hhv. SFO-betaling for den enkelte elev.
  2. Tilskud til den enkelte elev kan aldrig overstige skolepengebetalingen for denne.
  3. Forældre, der har oplevet en væsentlig indtægtsnedgang efter ansøgningsfristens udløb, kan ved at dokumentere en sådan indtægtsnedgang tildeles evt. overskydende tilskudsmidler.
  4. Tilskud udbetales snarest efter, at disse er anvist friskolen. Tilskud udbetales af én gang og modregnes eventuelle skyldige skolepenge.

 

Ovenstående princip for fordeling af fripladstilskud og tilskud til SFO-betaling er vedtaget på det ordinære bestyrelsesmøde 26. februar 2014 og træder i kraft umiddelbart herefter. Teksten justeret på bestyrelsesmødet januar 2015.

Specielt for dagtilbud

Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner; dagpleje, vuggestue og børnehave. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser.

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt Folkeregistret.

På Pladsanvisningens selvbetjeningsside kan du beregne, i hvilket omfang du kan søge nedsat betaling.

 

Fripladstilskud

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Skal dit barn gå på Friskolen Skallerup?

Blog

KarlsvognenMælkevejenNordlysSFO og klubSøløven

FS NEWS

KarlsvognenMælkevejenNordlysSFO og klubSøløven

Lederen

KarlsvognenMælkevejenNordlysSFO og klubSøløven

Frivillighed, forpligtelse og fællesskab