Forpligtelse og fællesskabsfølelse

Mandag den 14/11-22 kl. 16.30 til 20.00 slog Friskolen Skallerup dørene op og inviterede alle forældre hele huset rundt til årets storforældremøde. Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor indholdet varierer, og hovedformålet er at finde et emne, der rammer alle forældre i hele huset. Det kan være lidt af en udfordring at finde noget, som er lige relevant for den forælder, der har et barn på et halvt år og den forælder, der har et barn på 15 og et halvt år, men vi prøver.

 

I år havde vi inviteret Peter Bendix. Han besøgte os også for tre år siden, hvor han skulle klæde friskoleforældrene på til at kunne bære vores friskoles fortælling videre som andet og mere end den skole, der blev til, da de lukkede folkeskolen, Skallerup Skole. Det blev til mange gode snakke og debatter rundt i grupper. Denne gang var Peter inviteret for at fortælle om, hvad friskoler kan, som folkeskoler ikke kan. Hans oplæg lød sådan, da han sendte et udkast i forvejen:

 

“Hvad skal friskolen egentlig?

Forældre i Danmark har pligt til at sørge for, at deres børn får undervisning. Derfor har vi både folkeskoler og friskoler. Det er godt – for ikke to børn er ens! Og derfor skal skolerne heller ikke være ens!

 

Friskoler har friheden til at lave skole på et værdigrundlag. Men hvad skal friskolen egentlig, når undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? Og hvad betyder det, at eleverne skal forberedes til at lave i et samfund med frihed og folkestyre?

 

Jeg vil i mit oplæg komme ind på både de pædagogiske og de dannelsesmæssige aspekter af, hvad en friskole kan og skal – og glæder mig til samtalen med alle omkring Friskolen Skallerup.”

 

Undervejs blev der inviteret til debat, så forældrene kunne melde sig på banen til nogle af de spørgsmål, Peter stillede ud i salen. Lidt groft skitseret handlede det på et tidspunkt om at vælge side mellem to lister af værdier – den ene med afsæt i friskolen og den anden med afsæt i folkeskolen. Hvor er jeres værdier, kære forældre? Hvilken side vælger I? Det var jo på en gang befriende og provokerende at skulle tage stilling til en så grov forenkling af, hvad der er bedst for sit barn! Dog satte det også gang i tanker og meningers mod, og et af de fokuspunkter, som jo netop var med, sidste gang Peter trådte ind på Friskolen Skallerup, var forpligtelse og fællesskabsfølelse! For hvordan får vi folk til at komme til forældrearbejdsdag? Hvordan får vi alle til at stimle sammen om storforældremøde? Hvad mere kan vi gøre end at skrive, at vi forventer mindst en pr. husstand? Er det levn fra Coronaen, at man bliver hjemme, fordi man nu har mærket, hvor rart det faktisk er ikke at have så forbistret travlt hele tiden?

 

Det er klart et fokuspunkt, vi skal have! Vi ønsker forpligtede forældre. Forældrefællesskab. Friskolefællesskab. Opbakning. Deltagelse. Ansvar. Kulturbærende forældre. Omfavnende forældre. Medskabende forældre. Tæt samarbejde om jeres børn. Men vi synes faktisk også, at vi langt hen ad vejen har det. Selvfølgelig skal vi hver især gøre, hvad vi kan for at styrke det, og det skal have vores fulde opmærksomhed.

 

Samtidig skal vi huske Grundtvigs ord: Sproget skaber, hvad det nævner. Ergo skal vi huske at tale ting op i stedet for ned. Tale deltagelse til storforældremødet op – hvor var det faktisk et imponerende flot fremmøde! Der var omtrent 100 spisende gæster, der spiste omtrent 300 sandwiches. Det er faktisk flot! Hvor er der altid en god stemning til forældrearbejdsdag. Hvor bliver der faktisk altid lavet rigtigt meget! Der bliver arbejdet igennem. Dét er da fantastisk. Lad os hjælpe hinanden med at tale ting op. Tænk, hvis det på den måde fik flere til at deltage i det forpligtende friskolefællesskab.

Tilbage til oversigten